บริหารคลังสินค้าครบวงจร

บริการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบ one stop service 

บริการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร one stop service

บริหารจัดการคลังสินค้าด้วยซอฟต์แวร์และคลังสินค้าที่ทันสมัยตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศครั้งสินค้าอุณหภูมิปกติ

บริษัท TTX Express จำกัด ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร one stop service และมีประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับระบบ warehouse management system wms และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสินค้าโดยเฉพาะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการทำงานให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี