คุณทราบหรือไม่ว่า

ในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของการสำรวจประจำปี 2560 และ 2561

จากผลการสำรวจธุรกิจประจำปี พบว่า

ปี 2560  ติดลำดับ 6 ของธุรกิจที่เป็นดาวรุ่ง

ปี 2561  ติดลำดับ1 ใน 10 ที่มีแนวโน็มตลาดแรงงาน

สนใจติดต่อทำแฟรนไชส์ TTX Logistics Boutique Express

สำหรับธุรกิจขนส่งที่เป็นได้มากกว่าโอกาสความสำเร็จ ได้ที่

ฝ่ายขายโทร 081-843-2215

Fcebook Fanpage : TTX Express

โทร : 093-219-7777 กด 4