บุคคลส่งถึงบุคคล C2C

บริการจัดส่งสินค้าจากลูกค้ารายย่อยสู่ลูกค้าทั่วไปทั่วประเทศ

อีกขั้นในการจัดส่งสินค้าของเราเป็นการจัดส่งสินค้าจากลูกค้ารายย่อยส่งลูกค้าทั่วไปเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะทำธุรกิจขนาดเล็กทางด้านออนไลน์ให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ผ่านกลไกที่ยุ่งยากในการจัดส่งด้วยเทคโนโลยีในการจัดส่งของเราจะช่วยให้เชื่อมต่อธุรกิจของท่านให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมและตรงต่อความต้องการ