ธุรกิจส่งถึงบุคคล B2C

บริการจัดส่งสินค้าจากเจ้าของธุรกิจไปยังลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ

บริการจัดส่งสินค้าจากเจ้าของธุรกิจไปยังผู้บริโภคครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอีคอมเมิร์ซและการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

เราให้บริการจัดส่งสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคจากบริษัทเจ้าของกิจการที่จัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านอีคอมเมิร์ซหรือทางช่องทางออนไลน์ต่างๆไปถึงบุคคลหรือลูกค้าผู้บริโภคโดยใช้จุดแข็งทางด้านเครือข่ายในการบริหารจัดส่งทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทางบริษัทให้บริการในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วประเทศโดยไม่มีพื้นที่ยกเว้นในการให้บริการจึงทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่ต่างๆได้ทั่วประเทศ