ดาวน์โหลดได้เฉพาะ OS Android เท่านั้น

   

หรือ ท่านสามารถค้นหาใน PlayStore โดยพิมพ์ ttx express ลงในช่องค้นหา

ภาพที่1

                2.1 จากภาพที่ 1 เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว คลิ๊กที่ “เข้าสู่ระบบ” เพียงเท่านี้ก็เข้าสู่ระบบการใช้งานของแอพพลิเคชั่นได้แล้ว

ตัวอย่างหลังการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

หากท่านมีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถสอบถามได้ที่ 093-219-7777